3D МОДЕЛИРАНЕТО е отделна услуга от 3D принтирането.

Създаването на триизмерен модел не задължава неговото отпечатване.

Ако имате технически затруднения по изготвянето на вашия модел, ние ще ви помогнем с моделиране, изчертаване и подготвяне за печат;

Създаването на 3D модел е първата стъпка във всеки проект за 3D принтиране. Ние предоставяме на клиента под формата на краен продукт модел, създаден спрямо конкретните изисквания;

Триизмерните модели подлежат на почти неограничена обработка и персонализация, което ни позволява да предлагаме на нашите клиенти голяма свобода при оформянето на техните виждания. Това също ни дава възможност да включваме и персонализирани послания и елементи, които правят обектите уникални и преди всичко да отговорят на конкретните нужди на клиента.

Цените на тази услуга варират в зависимост от формата и сложността на обекта – моля свържете се с нас за повече информация.

3Dbgprint modeling

Изпрати ни файл
Позволен размер: до 15MB, за повече от 1 файл, моля архивирайте ги в .rar формат