Услугата 3D СКАНИРАНЕ е създадена, за да предложи на нашите клиенти скоростен, удобен и достъпен начин за улавянето (сканирането) на всякакви обекти в гoтов 3D модел!

Технологията на 3D сканирането ни позволява да сканираме обект и постепенно да изграждаме неговия 3D модел в компютъра, вместо да го създаваме изначално посредством 3D моделиране. При обекти с много и дребни детайли тази услуга предлага значително по-голяма прецизност на пресъздаване на 3D модела в сравнение с изначалното моделиране, а е и значително по-бърза. Сканирането ни позволява да уловим безпогрешно сложни конструкции, които иначе би било трудно да бъдат възпроизведени от нулата.

Запечатайте и отпечатайте любимите си спомени!

Нямате готов STL файл? Донесете ни Вашия любим предмет и ние ще го сканираме, моделираме и отпечатаме за Вас!

scanner
  • висококачествено безконтактно 3D сканиране – бърз и точен метод за прехвърляне на физическите мерки на малки и средни обекти в компютъра
  • обратно проектиране (ре-инженеринг) на технически детайли чрез 3D сканиране
  • цветно 3D сканиране на целеви обекти с различна големи – от малки предмети до сгради
  • уникално за българския пазар триизмерно цветно принтиране (прототипиране) с 3D принтер от най-висок клас
  • изработка на фото фигури на реални хора – от сканиране на клиента с 3D скенер, през обработване на триизмерния дигитален файл и изграждането на фигурите на пълноцветен 3D принтер
  • едноцветно 3D принтиране от различни материали

Цените варират в зависимост от сложността на обекта и времето за обработка на данните. Моля свържете се с нас за повече информация.