3d print

3D ПРИНТИРАНЕ

КОГАТО КОМПЮТЪРНИЯТ МОДЕЛ ОЖИВЯВА

3D принтирането е процес, който превръща 3D компютърен модел (CAD) в реален физически обект в рамките на няколко часа в зависимост от размерът му.

 

modelirane

3D МОДЕЛИРАНЕ

КОГАТО КОМПЮТЪРНИЯТ 3D МОДЕЛ СЕ СЪЗДАВА

3D моделирането е отделна от услуга от 3D принтирането.Създаването на триизмерен модел не задължава неговото отпечатване.

 

skanirane

3D СКАНИРАНЕ

ОТ РЕАЛЕН КЪМ КОМПЮТЪРЕН МОДЕЛ

Технологията на 3D сканирането ни позволява да сканираме обект и постепенно да изграждаме неговия 3D модел в компютъра.