Метално принтиране SLS принтиране FDM принтиране LCD принтиране POLYJET принтиране

3D ПРИНТИРАНЕ

КОГАТО КОМПЮТЪРНИЯТ МОДЕЛ ОЖИВЯВА

3D принтирането е процес, който превръща 3D компютърен модел (CAD) в реален физически обект в рамките на няколко часа в зависимост от размерът му.

Метално принтиране SLS принтиране FDM принтиране LCD принтиране POLYJET принтиране

3D МОДЕЛИРАНЕ

КОГАТО КОМПЮТЪРНИЯТ 3D МОДЕЛ СЕ СЪЗДАВА

3D моделирането е отделна от услуга от 3D принтирането.Създаването на триизмерен модел не задължава неговото отпечатване.

Метално принтиране SLS принтиране FDM принтиране LCD принтиране POLYJET принтиране

3D СКАНИРАНЕ

ОТ РЕАЛЕН КЪМ КОМПЮТЪРЕН МОДЕЛ

Технологията на 3D сканирането ни позволява да сканираме обект и постепенно да изграждаме неговия 3D модел в компютъра.