3dbgprint

Какво е 3D принтер ?

Както подсказва името, 3D принтера е изобретение позволяващо на потребителите да отпечатват обекти, като например триизмерни CAD (Computer-AidedDesign) изображения. Това е процес още по-известен под наименованието – Адитивно производство. 3D принтирането е иновативна технология, която се е превърнала в световно известна машина работеща в полза, както на своите любители, така и на предприятията. От гледна…

3Dbgprint

Какво представлява 3D принтирането като технология?

3D принтирането е технология, която се е внедрила толкова много в обществото, че днес тя се нарежда сред едни от най-бързо развиващите се индустрии в световен мащаб. Връщайки се назад в миналото тази иновация има забележително богата история. Която ако сега бъде прегледана от неинформиран и незнаещ човек, изобщо не може да се предположи, че…

3Dbgprint

История на 3D технологията

Нашумяването на 3D технологиите започна едва преди няколко години, като привлече вниманието на широката общественост по доста подобаващ начин. Медиите изиграха огромна роля в това да ги превърнат в една от най-новите и бързо развиващи се трендове в сферата на  технологичните иновации. Като съответно те бяха едни от първите общности, които започнаха широко да показват…