Специалистът Търговец и партнер мениджър ефективно помага за управление на входящите търговски проекти и пряко е подчинен на търговският и изпълнителният директор на компанията.

Въвежда информация в CRM системата на компанията и организира представянето ѝ пред клиенти, както и изготвяне на индивидуални предложения. Създава презентации и текстово съдържание за пред потенциални клиенти. Изготвяне на ежемесечни отчети за извършената работа. Разработване на стратегии за навлизане на нови пазари.

Специфични изисквания към длъжността.

 • Комуникационни и презентационни умения.
 • Креативност в търсене и намиране на нови клиенти и разширяване на бизнеса в България и Европа.
 • Възможност за водене на бизнес кореспонденция.

Изисквания:

 • Да притежава основни технически познания в областта на 3D принтирането.
 • Способност за предаване на техническа информация на по разбираем език.
 • Способност за работа в динамична среда и възможност за приоритизиране на задачите.
 • Способност за работа в екип.
 • Внимание към детайла и отлични умения за словесна и писмена комуникация.
 • Предимство ще се счита работа с програми за CAD моделиране и възможност за визуализиране на триизмерни части въз основа на CAD данни.
 • Владеене на английски език писмено и говоримо на много добро ниво е предимство.
 • Предимство ще се счита опита с 3D технологии.
 • Ценим още инициативност, желание за развитие и умения за самообучение в динамично развиващата се свят на 3D принтирането.
 • Мин. диплома за завършено средно образование, предимство е в областта на техническите науки или еквивалент. /Може студент 3-ти или последен курс технически науки./

Какво предлагаме:

 • Работа в добра среда с възможности за кариерно развитие;
 • Безплатно обучение 3D технологии;
 • Гъвкаво работно време;
 • Допълнителен отпуск;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Годишен бонус.

  Изпрати ни файл
  Позволен размер: до 15MB, за повече от 1 файл, моля архивирайте ги в .rar формат