EinScan-Pro 2X Plus

3D Скенер - EinScan-Pro 2X Plus

Възможност за по голям обем на сканиране за минимално време. Изключителна ефективност на сканиране с EinScan Pro 2X Plus. Бърза скорост и ефективност на сканирането

3D EinScan-Pro 2X

3D Скенер - EinScan-Pro 2X

Ръчен и преносим  3D скенер с висока точност на сканиране. Отлична  опция за сканиране на малки и средни обекти. Възможност за бързо и точно сканиране. Идеален за висококачествено 3D моделиране

EinScan-SP

3D Скенер - EinScan-SP

Скенерът е лесен за работа, удобен и с висока ефективност при сканиране: Ако желаете сканиране с едно щракване и автоматично калибриране, отнема само 8 секунди, за да сканирате даден обект.

EinScan-SE

3D Скенер - EinScan-SE 3D

3D Скенер с приложения във всяка една област. Лесна употреба без необходим опит в 3D сканирането.