CPE HG100 „Vertigo Grey“ (coming soon)

65.00 лв. excl. VAT

[:bg]Fillamentum CPE (co-polyester) е високотехнологичен материал за FFF (известен още като FDM) 3D технология за печат.

Проектиран за качествен и лесен печат с функции, които ще засенчат всички материали на базата на PET.

Изработен от модифициран PETG материал. Допълнителен мономер подобрява всички свойства в сравнение с PETG нишки.


Гаранция за високо качество на печатни обекти с добри функционални свойства

Издръжлив, здрав, дълъг живот на материала

Отлична устойчивост на удар

Добро сцепление между слоевете, лесен печат като PLA, без миризма, ниско изкривяване

Голяма якост на опън и огъване, висока твърдост

Висока устойчивост на топлина

Възможност за грундиране и боядисване

Безопасен за контакт с храни

100% рециклируема, био-базирана, без BPA

Голяма химическа устойчивост[:en]Fillamentum CPE (co-polyester) is a high-technical material for the FFF (also known as FDM) 3D printing technology.

Engineered for quality and easy printing with features that will dwarf all PET based materials.

Made from modified PETG material. Additional monomer improves all the properties when compared with PETG filaments.


Guarantee of high quality of printed object with good functional properties

Durable, tough, long life of the material

Excellent impact resistance (no break)

Good interlayer adhesion, easy printing as PLA, no odour, low warping

Great tensile and flexural strength, high hardness

High heat resistance

Possibility of priming & painting

Safe for food contact applications (declaration sent per request)

100% recyclable, bio-based, BPA free

Great chemical resistance[:]

Описание

[:bg]Винаги използвайте 3D лепило за идеална адхезия!

Толеранс на диаметъра: +/- 0,05 mm

Работна температура: 255 – 275 ° C

Темп. на масата: 70 – 85 ° C

Тегло: 750 g (+ 250 g макара)

RAL: N / A

Pantone: N / A

  • Дължината на CPE нишки (1,75 mm, 750 g) е 254 m
  • Дължината на CPE нишки (2,85 mm, 750 g) е 97 m

[:en]Always use 3D Glue  for ideal bed adhesion! Because of great adhesion to other materials, plastics, composites and glass, it can damage your bed without adhesive.

Highly moisture sensitive, keep in protective sachet. If the stringing occurs, re-dry the filament.

Diameter tolerance: +/- 0,05 mm

Working temperature: 255 – 275 °C

Hot bed: 70 – 85 °C

Weight: 750 g of filament (+ 250 g spool)

RAL: N/A

Pantone: N/A

  • The length of CPE filaments (1.75 mm, 750 g) is 254 m
  • The length of CPE filaments (2.85 mm, 750 g) is 97 m

[:]