Общи условия за ползване и доставка

 1. Предмет на Общите условия за ползване

Тези Общи условия (наричани по-долу “Условия на ползване”) важат за всички договори, сключени чрез онлайн магазин www.3dbgprint.com с 3ДБГПРИНТ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к „Овча Купел“, ул. „Маестро кънев“ № 21A и клиенти, които са потребители.

Потребител е всяко физическо и/или юридическо лице, което сключва сделка с цел, която не е нито търговска, нито може да бъде причислена към негова свободна професия.

 1. Приемане на условията

Клиентът приема тези условия и се съгласява с тях, веднага щом направи поръчка.

 1. Клауза за изключителност

Включването на общи условия или условия по договора на клиента, които се различават от тези общи условия, се отхвърля, освен ако не са изрично признати от 3ДБГПРИНТ ЕООД

 1. Сключване на договор

4.1. Интернет представяне на 3ДБГПРИНТ ЕООД уебсайт www.3dbgprint.com

Презентацията на продукти на уебсайта не представлява оферта в юридическия смисъл. Това е покана към клиента сам да направи оферта. Офертата в правния смисъл се прави от клиента с извършването на поръчка. Потвърждението за получаването на поръчката се извършва заедно с приемането на поръчката веднага след изпращането, чрез автоматизиран имейл. С този имейл за потвърждение е сключен договорът за продажба.

4.2. Процес на поръчка

В общия преглед на асортимента на онлайн магазина www.3dbgprint.com клиентът може да избере желания продукт или продукти, като кликне върху бутона “Купи”. Избраните стоките се съхраняват временно в кошницата по време на посещението на клиента на сайта www.3dbgprint.com. С натискането на бутона до изброените в кошницата за пазаруване стоки, се минава към процеса на поръчка. На следващата страница клиентът бива подканен да влезе в акаунта си за онлайн магазина, ако вече има профил, или да се регистрира като нов потребител. След това клиентът избира желаното от него място за доставка и желания начин на плащане, и въвежда необходимите за извършване на плащането данни. Преди подаване на поръчката, данните на поръчката биват обобщени в “Преглед на поръчката”. Клиентът може да провери отново информацията си в прегледа на поръчката и да я коригира, ако е необходимо, преди да завърши своята поръчка, като кликне върху бутона “Изпращане и Плащане” и да я изпрати на 3ДБГПРИНТ ЕООД. Чрез кликване върху бутона “Изпращане и Плащане”, клиентът прави обвързваща оферта за покупка на избраните от него стоки.

4.3. Потвърждение за поръчка
След получаване на поръчката 3ДБГПРИНТ ЕООД изпраща уведомителен имейл до посочения от клиента имейл адрес, в който се потвърждава получаването на поръчката и се възпроизвежда съдържанието ѝ (наричано по-нататък “Потвърждение на поръчката”). Ако 3ДБГПРИНТ ЕООД отхвърли сключването на договор, това ще бъде съобщено на клиента чрез обаждане от наш сътрудник.

 1. Съхранение на текста на договора

Текстът на договора, т.е. информацията, предоставена от клиента за изпращането на поръчка, се съхранява от 3ДБГПРИНТ ЕООД и може да се види от клиента в менюто “Моят акаунт” при “Моите поръчки”. Отделно от това, 3ДБГПРИНТ ЕООД изпраща потвърждение на поръчката и тези условия на посочения от клиента имейл адрес.

 1. Право на отказ

6.1 Съгласно общите условия на интернет платформата 3dbgprint.com за електронна търговия и в съответствие със Закона за защита на потребителите (ЗЗП), вие имате право да се откажете от закупените продукти в срок до 14 дни, считано от датата, на която сте получили поръчката си.

6.2 Връщането на отказани продукти е за сметка на Клиента.

6.3 Ако се откажете от поръчката, ние ще ви изплатим дължимата сума не по-късно от 14 дни от датата, на която сме получили върнатите продукт/и.

6.4 Изплащането се осъществява по същият метод, който сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас.

6.5 Не се начисляват такси за извършване на плащане при упражнено право на отказ.

6.6 Изплащането на дължимите суми се извършва при предоставени коректни данни за банкова сметка име на банка, титуляр на сметка, IBAN и BIC, по реда описан в чл. 54 и следващите от ЗЗП. и ако върнатия продукт отговаря на условията за отказ. Пратки с продукти, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка.

6.7 Ако върнатите продукти не отговарят на условията и ние констатираме, че са ползвани, с нарушена цялост или без оригиналната опаковка, ще бъдат преоценявани, като разликата ще бъде изплатена на клиента.

6.8 3ДБГПРИНТ ЕООД си запазва правото да не изплаща върнати продукти, при упражнено право на отказ, ако са увредени и не могат да бъдат използвани или предлагани отново. В такива случаи ние ще се свържем с вас, за да уточним детайлите.

6.9 Правото на отказ не се прилага при поръчки за доставка на продукти, които са изработи по индивидуални изисквания на клиента, съобразени и пригодени с личните му нужди.

6.3 Право на замяна

6.3.1. Клиентът има право в рамките на 30 дни от датата на получаване на продукта да го замени с друг.  За целта е задължен да уведоми 3ДБГПРИНТ ЕООД, за това си намерение, като попълни и изпрати формуляр за връщане и замяна. Във формуляра, клиентът следва да посочи продукта, който връща и продукта, с който иска да го замени.

6.3.2 3ДБГПРИНТ ЕООД не осъществява замяна без получаване на коректно попълнен формуляр и докато не получи продукта, който следва да бъде заменен.

6.3.3 3ДБГПРИНТ ЕООД заменя продукти, само ако са налични и/или са налични в склада на производителя.

6.3.4 Ако замяната не може да бъде осъществена, 3ДБГПРИНТ ЕООД се задължава да информира клиента за това.

6.3.5 Продуктите, които връщате, упражнявайки правото си на замяна, следва да бъдат в оригиналната си опаковка, да не са с нарушена цялост или използвани.

За да изтеглите образец на формуляр за връщане ТУК

 1. Цени Всички цени са крайни цени; те включват разходите за опаковане и не включват законния данък върху добавената стойност (ДДС).
 2. Разходи за доставка

Към посочените цени се начисляват и разходи за доставка. Подробности относно размера на разходите за доставка ще намерите при офертите. В разходите за доставка е включен съответният данък добавена стойност.

 1. Условия за доставка
 2. Освен ако не е уговорено друго, доставката се осъществява до посочения от клиента адрес, или до офис на куриерска фирма.
 3. Срокът на доставка започва да тече след постъпване на поръчка от клиент и след заплащането на стойността на поръчката по банков път. Времето за обработване и изпращане на налични продукти е в рамките от 24-48 часа.
 4. В случай на повреда на продуктите по време на транспортирането клиентът трябва незабавно да уведоми транспортната фирма за щетите и да претендира обезщетение за тях.
 5. 3ДБГПРИНТ ЕООД не носи отговорност за наличието на пречки при доставката от страна на куриерите или производителите. Ако доставката или спазването на договорения срок за доставка са невъзможни поради обстоятелства, независещи от 3ДБГПРИНТ ЕООД, същата има право да оттегли договора изцяло. 3ДБГПРИНТ ЕООД, се задължава да информира незабавно клиента за тези обстоятелства. В тези случаи се изключват каквито и да било искове за обезщетение. При наличие на ограничения за доставката клиентът се информира преди стартиране на процеса на поръчка.
 6. Дължимост и претенции за собственост

Покупната цена е дължима предварително по банков път. Всички постъпили поръчки се обработват след издаване на фактура от 3ДБГПРИНТ ЕООД и постъпило плащане по банков път от краен потребител.

 1. Условия за плащане
 2. При предварително заплащане клиентът превежда сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на 3ДБГПРИНТ ЕООД, (банковите данни могат да бъде намерени в секцията “Данни” на страницата). Изпращането на стоката се извършва само след постъпване на плащането.
 3. Ако клиента не преведе сумата по фактурата в рамките на 14 дни след сключване на договора по сметката на 3ДБГПРИНТ ЕООД, договора се счита за нищожен.
 1. Гаранции
 2. Ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби.
 3. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено в случай на неправилно боравене, погрешна експлоатация или нерегламентиран опит за ремонтиране.
 4. Скъсеният срок на давност не важи при щети, дължащи се на нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на 3ДБГПРИНТ ЕООД или на умишлено или грубо нарушение на задължение поради груба небрежност от страна на законен представител или упълномощено лице на 3ДБГПРИНТ ЕООД. Скъсеният срок на давност не се прилага при искове за обезщетение за щети, дължащи се на небрежно или умишлено нарушение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.
 5. Ако доставените продукти имат очевидни материални или производствени дефекти (включително транспортни щети), молим да информирате незабавно доставчика за подобни щети и да се свържете възможно най-бързо с нас. Пропускането на подаване на рекламация или незабавно свързване с нас не води до последствие по отношение на законовите гаранционни претенции и служи единствено за това, да подпомогнат доставчика на услугата да предяви своите искове към натоварената с доставката на стоката компания, по-точно да предяви застраховката.
 6. При съществуваща гаранция от производител, клиентът трябва да предяви претенциите си директно към производителя. Отпада отговорността на 3ДБГПРИНТ ЕООД по гаранцията.
 7. Изключване от отговорност
 8. Искове за обезщетения на клиента спрямо 3ДБГПРИНТ ЕООД са изключени, ако 3ДБГПРИНТ ЕООД или неин законен представител или помощник в изпълнението не са действали умишлено или с груба небрежност.
 9. Това не засяга отговорността за вреди, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, поради небрежност или умишлено нарушение на съществени договорни задължения или, ако по Закона за отговорност за продукти или при задължения при сключването на договора нарушения или други нарушения на задълженията или претенции за обезщетение за материални щети. Съществени договорни задължения са задължения, чието изпълнение изобщо прави възможно правилното изпълнение на договора и за чието спазване клиентът може да разчита редовно.
 10. Искане за прихващане, право на задържане
 11. Клиентът няма право да иска прихващане за нашите претенции, освен ако насрещните искове на клиента са законно установени или неоспорими. Клиентът също няма право да иска компенсация, ако прояви претенции или насрещни претенции по същия договор за продажба.
 12. Клиентът може да упражни право на задържане само ако неговият насрещен иск се основава на същия договор за продажба.
 13. Декларация за поверителност

Разпоредбите за защита на данните са включени в Политика за поверителност.

 1. Промени на Общите условия / право на промяна

Ние имаме право едностранно да променяме тези условия, доколкото това е необходимо, за да се отстранят последващи нарушения за еквивалентността или да се нагодят към променени правни или технически общи условия. Ще уведомим клиента за промяната, като уведомим за съдържанието на променените правила на последния известен имейл адрес на клиента. Промяната става неразделна част от договора, ако клиентът не възрази в писмена или текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на уведомлението за промяна на приобщаването в договорните отношения.

 1. Разделност на клаузите

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане недействителна, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

 1. Приложимо право към договора

За договорните отношения се прилага предвиденото Българско Законодателство.