3DGENCE OUT OF STOCK

3DGence DOUBLE P255

Професионален 3D принтер с възможност за печат с помощта на два материала – основен и поддържащ, проектиран за създаване на висококачествени и детайлни обекти, поради възможността за използване на разтворим поддържащ материал.

3DGENCE ONE

3DGence ONE

Мощна платформа за 3D принтиране, оборудвана с патентована система PUSH за бърза смяна на материала, с автоматизирано калибриране и автоматично компенсиране. Работи с FDM технология и с почти всички налични на пазара материали.

ATMAT SIGNAL PRO

ATMAT Signal Pro

ATMAT дават възможност за избор от няколко размера на работната зона, което им позволява да се впишат в индивидуалните нужди на потребителя. Signal Pro 300 / 300 х 300 х 300 мм, Signal Pro 400 / 300 х 300 х 400 мм, Signal Pro 500 / 300 х 300 х 500 мм.

zmorph-vx

ZMorph VX

Три различни метода на печат и десетки налични материали. Най-гъвкавият и най-практичен многофункционален 3D принтер на пазара. Точност на печат измервана в микрони и качеството на повърхността, която се усеща при допир. С възможност за 3D печат с два материала, цветово смесване и печат с PVA водоразтворим поддържащ материал.