The future is printed in 3D …

Потенциалът на 3D принтирането надхвърля границите на въображението и възможностите във всяка индустрия. Не е преувеличено да кажем, че след време такива машини ще има във всеки дом, офис, завод и строителна площадка. И макар да е основна част от индустрията на бъдещето, технологията е използвана от близо три десетилетия от различни компании за направата…