Anybody can use 3D printer

Международният лидер в дигиталните услуги Atos, представи шестото издание на своя независим доклад за технологичните тенденции на пазара. Той прави задълбочен анализ на потребностите на компаниите и технологиите, които ще задвижват четвъртата индустриална революция през идните години. Цялостното проучване на 20 индустрии, направено от френската компания, разкрива стотици идеи и иновации, които ще правят възможен…