BP will examine how to use 3D printing in the oil market

BP ще проучва как може да се използва 3D принтирането на петролния пазар Британската петролна компания BP ще започне да проучва развитието на триизмерното принтиране и как то може да се отрази на петролния пазар, съобщава Financial Times. Според BP е възможно нарастващото дигитално производство да се отрази пагубно на нуждата от доставки на продукти…