How 3D printing can solve china’s problems with garbage

Може би една от причините мнозина да мислят, че вълнението около 3D принтирането е пресилено, е фактът, че голяма част от вниманието е насочена към принтирането на неща, като човешки органи и оръжия. Същевременно истинската иновация в сферата може да направи производството много по-евтинo. Една китайска компания доказа колко революционно може да бъде 3D принтирането.…